Poczucie sensu pracy.


Witamy i dziękujemy za uczestnictwo w naszym badaniu!

 

Kontekst i cel badania: jest to prośba o uczestnictwo w badaniu, które ma na celu zgłębienie niektórych aspektów pracy w organizacjach pozarządowych. Wszystkie odpowiedzi na pytania zawarte w kwestionariuszu są cenne, oraz wzbogacają dziedzinę wiedzy naukowej z zakresu psychologii pracy i doradztwa zawodowego. Udział w badaniu jest całkowicie dobrowolny.

Treść i prywatność: Dane i informacje na Twój temat, które są używane w badaniu, będą wykorzystywane wyłącznie zgodnie z celem badania opisanym powyżej. Wszystkie odpowiedzi są całkowicie anonimowe: wszystkie dane i informacje są przetwarzane bez nazwiska, numeru identyfikacyjnego lub innego bezpośrednio rozpoznawalnego rodzaju informacji. Ponadto tylko upoważnieni pracownicy odpowiedzialni za realizowanie projektu będą mieli dostęp do podanych informacji.

Badanie trwa przeciętnie 10-15 minut i powinno powinno wzbudzić zainteresowanie każdej osoby, aktywnie związanej z działalnością organizacji pozarządowej.

 

Ankieta jest częścią projektu badawczego przeprowadzanego na Uniwersytecie  Paris 1 Pantheon-Sorbonne i Uniwersytecie Paris Descartes. Osobą odpowiedzialną za badanie jest Klaudia Kozak (klaudia.kozak@etu.univ-paris1.fr), która jest nadzorowana przez dr. Laurent Sovet (laurent.sovet@parisdescartes.fr).

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt pod adresem email: klaudia.kozak@etu.univ-paris1.fr